Belangrijk bericht!

De afgelopen periode heeft u via brief en media allerlei informatie gekregen over de praktijk.
Informatie die soms misleidend was en niet op feiten gebaseerd.
Via dit bericht willen we u precies informeren over de stand van zaken.
Feit is dat de praktijken reeds langere tijd door Co-Med worden beheerd.